เมืองที่ดี ต้องดีให้ได้ทุกด้าน ชวนมาฟังสัมมนา หนึ่งในกิจกรรมหลักของเทศกาล WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ ซึ่งว่าด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล เกิดผล และได้รับผลกระทบ ทุกปัจจัยที่ล้วนเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกัน การสะท้อนวิสัยทัศน์ ทัศนคติ รวมทั้งการรับฟังเสียงของหลายคนที่คิดต่าง ล้วนเป็นหนึ่งในแนวคิดเชิงกลไกการกำหนดทิศทางของการพัฒนาเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถช่วยหาคำตอบของโจทย์ที่สลับซับซ้อนในเมืองที่มีบริบทที่แตกต่างกันได้
ลงทะเบียนเข้าร่วม 2022 ได้ที่ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventpop.me/e/14065/wowfestival2022
.
การสัมมนา และ Workshop มากกว่า 17 Sessions ตลอดระยะเวลา 5 วัน หลากหลายด้วยเนื้อหา Speaker และ Moderator ที่จะมาร่วมกันสร้างความอัศจรรย์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/ASAWOW
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สวนเบญจกิติ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2565
.
WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ เพราะเรื่องของเมืองคือเรื่องของทุกคน