CDAST 2020

CDAST 2020

Posted on Dec 15, 2020 in News | No Comments

IMG_6902

ขอเชิญชมผลงานแสดงสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2563 จากสายวิชาการและวิชาชีพ ในงานนี้มีผลงาน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมเผยแพร่และจัดแสดงทั้งสิ้นรวม 8โครงการ 1ชิ้นงาน โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม – 20 ธันวาคม ณ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Link to Facebook Post

Cdast 4 / 2020 ( Interior Architecture Dept )
1.Exhibition design: project for virtual volume on the free space :โครงการออกแบบงานนิทรรศการเชิงมิติสัมพันธ์เพื่อการมองเห็นปริมาตรเสมือนบนพื้นที่ว่าง
โดย อาจารย์ อรลออ หอมเศรษฐี

2.Lighting Design: โครงการออกแบบแสงในงานภูมิสถาปัตยกรรม Kiyotsugawa Fresh Park
โดย อาจารย์ พีรอนงค์ วงศ์ธนากรชัย

3.Exhibition Design : การออกแบบพื้นที่งานนิทรรศการครบรอบ50ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โดย อาจารย์ วัชรัตน์ สมัครคามัย
4.Workplace adaptation in the Post Covid19 World: แนวทางการออกแบบสํานักงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการทํางานที่เปลี่ยนไปหลังCovid19
โดย อาจารย์ ดิชิลา ปสันตา

5.Co Space Café: โครงการออกแบบร้านสภากาแฟ
โดยอาจารย์ ปิยนาถ ทัพภะสุต

Cdast 4 / 2020 ( Architecture Dept )

1. โครงการออกแบบเจดีย์ วัดเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา โดย อาจารย์พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์

2. โครงการออกแบบ Toyota Friendship & the Whizio (โตโยต้าเฟรนด์ชิพและวิซีโอ้) โดย อาจารย์จาตุรนต์ บุญลออ

Cdast 4 / 2020 ( Product design Dept )

1. งานออกแบบประติมากรรมพระพิฆเนศปางทรงอักษร
โดย อาจารย์ใกล้รุ่ง อัตนโถ

Cdast 4 / 2020 ( Interior design Dept )

1 . Project : Home Pods
(การออกแบบรถบ้าน)
โดย อาจารย์วิลาสินี เทพรัตน์
IMG_6903

IMG_6904

IMG_6905

IMG_6906

IMG_6907

IMG_6908

IMG_6909

IMG_6910

IMG_6911

IMG_6912

IMG_6913

IMG_6914

IMG_6915

IMG_6916

IMG_6917

IMG_6918

IMG_6919

IMG_6920

IMG_6921

IMG_6922

IMG_6923

IMG_6924

IMG_6926

IMG_6927

IMG_6928

IMG_6929

IMG_6930

Thailand Sustainability Expo 2020

Thailand Sustainability Expo 2020

Posted on Sep 10, 2020 in News | No Comments

IMG_4992

IMG_4991

IMG_4990

IMG_4989

IMG_4988

Project : AAU.DSGN  Furniture Design for COVID 19 patients and medical teams

Project : AAU.DSGN Furniture Design for COVID 19 patients and medical teams

Posted on Jun 30, 2020 in News | No Comments

IMG_3994

IMG_3995

IMG_3996
Project : AAU.DSGN Furniture Design for COVID 19 patients and medical teams
by Triangulumne network
Community hospitals are strategically efficient in Covid 19 outbreak control as there is one in every district throughout Thailand. These community hospitals and their medical teams and staff are , therefore , considered a very important first front line in defeating the COVID 19 by providing diagnosis and emergency treatments to the high-risk groups , thus preventing and reducing the chance of spreading of this disease to the public.
The medical teams & staff need to commute frequently while working on this difficult task , resulting in extra expenses in terms of transportation and accommodation. Therefore, shortening travel time and distance not only decreases financial burden but also improves mentality and increases energy of the workforce.
This has become the major reason for this project. A.Ornla-or Homsettee the chair person of Interior Architecture Department ,School of Architecture and Design , Assumption university of Thailand was corresponding with the objective of AAU.DSGN in promoting collaborations among educators, professionals, and the public, the project was supported by an alliance of organizations namely Panel Plus Co.,Ltd., the main supporter of the raw materials; Live Better Industrial Co.,Ltd, the manufacturer; together with the Department of Interior Architecture , Faculty of Architectural Design , Assumption University propelled the program to produce storage cabinets for both patients and the medical staffs of “Srithanya Hospital ,recovery excellence center” for 10 departments within the 5 buildings namely ; Women Ward , Men Ward , Psychiatric Ward , Mercy Ward , and Recuperating Ward.
The project is the response to the current government’s policy in COVID 19 control campaign, which aims to provide safe and hygienic accommodations to boost morale for patients and the medical teams and staff who sacrifice themselves in helping people .
The project focused mainly on appropriate designs and material selections such as the antibacterial materials for the surface of the storage cabinet. A total of 10 units were produced as a pilot project.

Product Design Department: Academic Service

Product Design Department: Academic Service

Posted on Jun 29, 2020 in News | No Comments

Tourism Authority of Thailand invited Product Design Department to join “Creative Tourism, 2019 at Baan Bang Phluang community, Prachinburi Province Project”. Product Design Department was asked to develop and redesign the local products of Prachinburi Province that make out of the papyrus weaving. The objective of this project is to help the local community enterprise and promoting the tourism of Prachinburi province.

Screen Shot 2563-06-29 at 17.41.31

Screen Shot 2563-06-29 at 17.41.45

Screen Shot 2563-06-29 at 17.41.53

The 2nd Digital Art x Lighting Workshop & Symposium “ILLUMINATE”

The 2nd Digital Art x Lighting Workshop & Symposium “ILLUMINATE”

Posted on Nov 14, 2019 in News | No Comments

poster-illuminate-7

You are cordially invited to the 2nd Digital Art x Lighting Symposium which designed to be the incubator of future designers and engineers with some roundtable discussions on digital art and lighting.

 

16th – 19th November, 2019
Lido Connect, Siam Square

Workshop Participants:
- Montfort del Rosario School of Architecture and Design (AAU), Thailand
- Shibaura Institute of Technology (SIT), Japan
- Hong Bang International University, Vietnam

Please visit www.arch.au.edu/illuminateworkshop2019

Keep in touch with our Facebook page “www.facebook.com/arch.au.edu/”

Keep in touch with our Facebook page “www.facebook.com/arch.au.edu/”

Posted on Oct 14, 2019 in News | No Comments

Please visit our Facebook page for the updated news and announcements.
Screen Shot 2562-11-14 at 12.44.32

ABAC OPEN: 1st Golf Charity

ABAC OPEN: 1st Golf Charity

Posted on Oct 4, 2019 in News | No Comments

Borchure_front

Borchure_back

Montfort del Rosario School of Architecture and Design hosted a Golf Charity event to raise funds for the Construction of Learning Center for the Thai hill tribe: “Mae Fah Luang” in Chiang Mai and AAU Social Group for alumni activities. The event held on October 4, 2019, successfully raised funds as well as established a valuable connection with architecture and design society and AAU members through the charity golf tournament and the after-party entertainment by the music band assembled from alumni, faculty members, and students. A memorable, fun-filled, and warm atmosphere of AAU Family impressed many who promised to return in our next year’s event.

c332ee6339d3f8baccfe4dd5779a63490_44167740_191004_0077

cdf9c037d1a2f6dcb3f0d1d2c692af9a8_18936947_200625_0004

c332ee6339d3f8baccfe4dd5779a63490_44167740_191004_0060

cdf9c037d1a2f6dcb3f0d1d2c692af9a8_18936947_200625_0025

Housing in Saigon – Ho Chi Minh City: Conservation and Improvement

Housing in Saigon – Ho Chi Minh City: Conservation and Improvement

Posted on Feb 22, 2019 in News | No Comments

TRI-PARTY STUDENT WORKSHOP 

Housing in Saigon – Ho Chi Minh City: Conservation and Improvement

(7-11 January 2019)

 

During 7-11 January 2019, 10 students and 5 professors from the Faculty of Architecture, Assumption University joined a tri-party student workshop in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam together with Seoul University and the host University of Architecture of HCMC. The workshop theme is Housing in Saigon – HCMC: Conservation and Improvement, which aims to let the students study and understand the characteristics as well as the transformation of the apartment housing in HCMC from time to time. The students then need to extract the values of those apartments, especially in terms of usage, to propose solutions to conserve those values while at the same time support the improvement of living and environment standard within and around the buildings.

During the workshop, the intensive collaboration of students from three universities resulted in the exchange of knowledge and communication to find solutions to conserve the values of the investigated apartment buildings while at the same time support the improvement of living conditions within and around the buildings.

The workshop results will be exhibited at the Seoul Biennale of Architecture and Urbanism in this fall 2019.IMG_8045 IMG_8004 IMG_7628 IMG_7609 IMG_7570 IMG_7554 IMG_7484 IMG_7374